DIRECT ACCESS

Med Direct Access forlenger du bedriftens nett til alle klienter med internett. Glem alle problemer du tidligere har hatt med VPN-klienter, Direct Access sørger for en sømløs tilkobling slik du alltid har ønsket.

Koble til ditt trådløse nettverk og få tilgang til fellesmapper og applikasjoner. Ebru har ekspertkompetanse i oppsett og konfigurering av Direct Access.

Vi kan tilby både lagring hos oss kombinert med Direct Access, eller implementering av tjenesten i ditt miljø. All kommunikasjon mellom bruker og system er selvsagt kryptert.

Hvorfor Direct Access?

Det er ingen manuell oppkobling
Det er ingen egen VPN-klient
Enkel tilgang til fellesmapper og applikasjon lagret på bedriftens systemer
Bedre styring for IT-ansvarlig

Ta kontakt med oss for gratis demo eller presentasjon.