Funksjoner
Standard
Premium
Smart
Filbackup
Automatisk og sikker backup av dine filer.
Windows System
Ta sikkerhetskopi av ditt Windows-miljø
Windows System State
Ta kopi av dine servere. Inkludere Registry, boot-files, AD m.m.
Microsoft Exchange Server
Ta sikkerhetskopi av din mailserver. Vi støtter fra versjon 2003 og oppover.
Microsoft SQL Server
Full sikkerhetskopi av din database og loggfiler.
MySQL Server
Sikkerhetskopi av din MySQL - database
MySQL Database

Oracle Database

VMWare
Ta kopi av dine virtuelle servere.
Hyper-V
Ta kopi av dine virtuelle servere.