Advokat

Advokatkontorer har høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og brukeropplevelse i sine IT systemer. Evnen til proaktiv håndtering av problemer og rask respons ved utfordringer regnes som en selvfølge i en bransje hvor saksdokumenter og korrespondanse må være enkel å hente frem på kort varsel. System og struktur står sentralt i håndtering av informasjonen og viktigheten av å sikre informasjonen mot utilsiktet tilgang er en forutsetning.

Gjennom fokus på Service Management, døgnbemannet beredskap og vår ASP tjeneste, Globalt Kontor, tilfredsstiller vi de kravene bransjen stiller til leverandør av IT tjenester. To-faktor autentisering, sikre og moderne datasentre og en fleksibel og brukervennlig portal til dokumenter og applikasjoner, er andre nøkkelfaktorer for å bygge tillit til bransjen.

Vi har god erfaring med drift av Advisor og Infoeasy. Som for andre bransjer tilrettelegger vi for de løsningene ditt foretak er best tjent med å bruke.

Aktuelle løsninger